Allmänt |  Data & IT |  Ekonomi |  Film & TV |  Filosofi |  Fotobloggar |  Företagsbloggar |  Humor |  Kultur |  Litteratur |  Mat |  Mode |  Musik |  Nöjen |  Personligt |  Politik |  Resor |  Samlevnad |  Sport |  Vetenskap | 

köpa företag - företagsförvärv

Köpa företag.se besvarar de tio vanligaste frågorna vid ett företagsköp

www.xn--kpa-fretag-ecbe.se

Motiv till att köpa ett företag

Förvärv skall vara ett komplement inte huvudsaken. Man kan t.ex. köpa ett företag till salu om detta företag t.ex. har en produkt som man vill sälja inom sin organisation eller om man t.ex. köper en distributionsorganisation som kan sälja ens egna produkter. Ett annat motiv kan t.ex. vara att man vill bli ledande inom sitt […]

Anledningar till att ett företag kan vara till salu?

Beroende på vem som initierar köpet – kan det ibland vara lämpligt att ställa sig frågan om till vilken anledning ett företaget är till salu. Man bör vara på sin vakt om ett företag har varit till salu en längre tid eller att flera köpare tidigare har dragit sig ur en uppköpsprocess eller att företaget […]

Hur mycket skall jag betala för ett företag?

Skicket på företaget bestämmer företagets värde och skicket kan beaktas ur flera aspekter: Lönsamhet, ordning på bokföring, lokaler, investeringsbehov, kundstock, patent, förpliktelser, garantiåtagande m.m. Vill du veta mer om vad som driver ett företags värde kan du läsa mer www.företagsvärdering.org (där kan du även värdera företaget du vill köpa).

Pris och värde är två olika saker när du skall köpa ett företag

Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

Vad ingår vid ett företagsköp?

Varumärke, personal, tillgångar osv. Allt beror på vad man avtalar om och om man gör ett inkråmsförvärv eller att köpa hela företaget. Inkråmsförvärv eller att köpa ”hela företaget”? Att göra ett inkråmsförvärv betyder att man betalar för t.ex.: Maskiner, inventarier, kunder, patent – verksamheten fortsätter som vanligt, fast med en ny ägare. Om man köper […]

Finansiering vid ett företagsköp

Eget kapital, lån, aktier, belåning – du bör ha en ”vettig” fördelning mellan eget kapital och lånat kapital. Vid ett fastighetsförvärv behöver du normalt sätt ca 25% eget kapital. Vid köp av ett företag bör du ha minst 50% i eget kapital i rena cash. Råkar du va en ”jäkel” på att beskriva ditt case […]

Goodwill vid ett företagsförvärv

Goodwill uppstår när det finns en skillnaden mellan köpesumman och eget kapital på det företag man köper. Goodwill i sig är inget farlig och blir efter förvärvet en post på balansräkningen. Denna kan skrivas ned om företaget du köpt plötsligt minskar i värde. Goodwill bestäms genom en förvärvsanalys och detta kan du be din revisor […]

Möjliga synergier vid ett företagsköp

Att fusionera med ett annat företag kan innebära att två företag tillsammans kan skapa s.k. synergier. Detta är när 1 + 1 = 3. En synergi kan t.ex. vara att man delar på ett datasystem, ekonomi och personalfunktioner, gemensam säljorganisation, lokal osv.

Hur köper jag ett företag – tillvägagångssätt?

Beror på storlek. Ju större företaget är, desto större chans finns att du gör ett dyrt misstag, och t.ex. betalar för mycket, missar viktiga avtalspunkter/juridiska aspekter, skattekonsekvenser osv. Oftast kostar finansiell hjälp först när ett avtal är påskrivet och du kan få mycket gratisinformation fram till dess – utnyttja detta. Litet förvärv – Kontakta ägaren […]

Skatt och juridik vid ett företagsköp

Juridik – överlåtelseavtal, ekonomisk/juridisk genomlysning, gåveobrev, reverser. Vad du köper är ett bolags fulla historia, om dessa termer känns som rena grekiskan, kontakta en jurist som hjälper dig med se till att minimera misstagen. De flesta fallgroparna kan undvikas vid en s.k. due diligence som är en period då du får undersöka det tilltänkta företaget. […]

Nyckelord för köpa företag - företagsförvärv

företagsförvärv |  förvärv | 

Bloggar liknande köpa företag - företagsförvärv


Tillbaka till kategorin ekonomi

Om commo

Commo är ett register med svenska bloggar sorterade på ett antal kategorier. Det finns många bra bloggar, men de kan svåra att hitta på egen hand. Du kanske söker mer inspiration till din egen blogg eller letar efter en ny favoritblogg. Du kan bläddra dig fram genom kategorierna till vänster, leta via nyckelord eller låta slumpen avgöra genom att klicka på slumpa nu ovan.